خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

انجام خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی : بر اساس ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی خدمات حسابرسی کلیه شرکت ها و اشخاص که درآمد ناخالص آن ها بیش از پنجاه میلیارد ریال (پنج میلیارد تومان) و یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از هشتاد میلیارد […]

خواندن ادامه
خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری با ایران تراز تجربه کنید خدمات حسابداری : استفاده از خدمات حسابداری پاسارگاد به دلیل تجربیات ارزنده در زمینه امور مالیاتی و حتی بیمه سازمان تامین اجتماعی و همچنین استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی (بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) و با توجه به قوانین جدید مالیاتی باعث انتفاع خواهد […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید