موارد خدمات حسابرسی

موارد خدمات حسابرسی

موارد خدمات حسابرسی

موارد خدمات حسابرسی

موارد خدمات حسابرسی : انجام کلیه خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی شرکتها ، مؤسسات و سازمان ها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد:

• خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه و ميان دوره ای
• بررسی اجمالی صورتهای مالی
• خدمات حسابرسی ويژه
• خدمات حسابرسی مالياتی
• حسابرسی صورت های مالی سالانه و میان دوره ای
• حسابرسی اجمالی صورت های اجمالی
• حسابرسی ویژه
• حسابرسی صورت های مالی و یادداشت های همراه جهت ارائه به بانک ها
• حسابرسی عملیاتی به منظور ارتقا فرآیندهای موجود در کسب و کار
• حسابرسی داخلی شرکت ها، موسسات و ارگان ها
• حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالياتی کشور
• حسابرسی داخلی شرکت ها، موسسات و ارگان ها
• خدمات حسابرسی و خدمات مالی و مالياتی و ارائه گزارش به منظور ارائه به سازمان امور مالياتی کشور
• خدمات حسابرسی داخلی شرکتها و موسسات و ارگانهای دولتی

برای اطلاعات بیشتر و همچنین اطلاع از هزینه ها میتوانید با ما تماس بگیرید.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید